Životopis

Rođen u Zagrebu te odrastao u liječničkoj obitelji, dr. Glumičić se već u ranom djetinjstvu opredjeljuje za poziv liječnika.

Nakon završene srednje škole u Bostonu (Massachusetts, SAD) upisuje studij medicine u Zagrebu gdje i diplomira 1988. godine kao tada najmlađi liječnik u Europi. Po završetku studija medicine odlazi u SAD, gdje boravi godinu dana u Bostonu i educira se iz područja plastične i rekonstruktivne kirurgije u sklopu klinike za plastičnu kirurgiju na Massachusetts General Hospital, kao i u privatnoj ustanovi za estetsku kirurgiju Boston Cosmetic Surgery Center.

1990. godine, po povratku iz SAD-a, dr. Glumičić počinje raditi kao suradnik i asistent prof. dr. Milojevića, doajena estetske kirurgije na ovim prostorima, u sklopu tada jedine privatne klinike za estetsku kirurgiju MILO. Istovremeno, specijalizira kirurgiju glave i vrata te sudjeluje na svim tečajevima Američke Akademije za estetsku kirurgiju, kao i Američke Akademije za facijalnu plastičnu kirurgiju postajući njihovim redovnim članom.

Od 1992.godine dr. Glumičić vodi Centar za estetsku kirurgiju u sklopu Rogaške Slatine u Sloveniji.

1994.godine otvara privatnu kiruršku praksu u Zagrebu, koja prerasta u specijalističku polikliniku “Glumičić Medical Group” 1996 godine. Tokom narednih godina, paralelno sa razvijanjem svoje prakse u Hrvatskoj, dr Glumičić redovito posjećuje i educira se na najboljim estetskim kirurškima centrima i klinikama u svijetu, posebice u SAD – u ( “Larrabee Center for Plastic Surgery, SEATTLE, “Camden Surgery Center”, LOS ANGELES, “Manhattan EYE, EAR AND THROAT HOSPITAL” , NEW YORK, “Boston Cosmetic Surgery Center”, BOSTON ….)

Jedan je od osnivača i aktivnih članova Europske Akademije za estetsku kirurgiju, Svjetske Akademije za estetsku kirurgiju, član Hrvatskog društva za maksilofacijalnu kirurgiju i facijalnu plastični kirurgiju, Međunarodnog udruženja za kiruršku rekonstrukciju vlasišta, te brojnih drugih stručnih organizacija. 2014 godine jedan je od temeljnih osnivača Hrvatskod društva za estetiku lica te ujedno i počasni predsjednik HDEL-a.

 

 

 

… ljepota je prirodna potreba svakog ljudskog bića…

Smatrajući kontinuiranu edukaciju podlogom kvalitetne usluge, redovito posjećuje i aktivno sudjeluje u radu s kolegama iz zemlje i svijeta, primjenjujući stečena saznanja i tehnologiju u svojoj poliklinici. Dr. Glumičić je i jedan od idejnih začetnika i sudionika u projektu FACE TO FACE u sklopu kojeg je tim američkih i europskih specijalista za kirurgiju glave i vrata u više navrata, u suradnji s našim stručnjacima, “pro bono” operirao hrvatske ranjenike i djecu sa prirođenim malformacijama lica.

Nastojeći etstetsku kirurgiju približiti i učiniti pristupačnom svakom zainteresiranom pojedincu, kao i srušiti mnoge tabu teme ili zablude, dr. Glumičić čest je gost-predavač na popularnim i stručnim medicinskim i kozmetičkim skupovima, ili pak u specijaliziranim emisijama gdje se govori o ljudskoj ljepoti i izgledu.

Inzistirajući na prirodnosti i koristeći najsuvremeniju tehnologiju, danas se uspješan estetski zahvat mora individualno adapatirati svakom pojedinom pacijentu.

Moto Poliklinike “Ljepota je prirodna potreba svakog ljudskog bića” zasigurno najbolje opravdava nastojanje dr. Glumičića i njegova tima da pomognu svakom čovjeku u njegovoj težnji ka ljepšem i boljem.