Povećanje grudi

Povećanje grudi postavljanem implantata danas spada među najčešće zahvate u estetskoj kirurgiji.

Najnovija generacija implantata izuzetno je sigurna, non kancerogena, te žena može, po postavljanju implantata, planirati trudnoću, roditi i dojiti dijete. U našoj se ustanovi koriste isključivo najkvalitetniji implantati koje se danas proizvode te koji imaju sve potrebne registracije kako u HR, EU, tako i u SAD – u ( MENTHOR) a svaki pacijent po obavljenom zahvatu dobiva kompletnu pismenu dokumentaciju i registraciju implantata.