Povijest poliklinike

Otvorivši svoju privatnu specijalističku praksu 1994 godine posvećenu isključivo estetskoj kirurgiji, dr. med. Siniša Glumičić bio je među pionirima te struke na ovim prostorima. Već tada odlučuje, zajedno sa svojim timom, slijediti najmodernije trendove u svijetu na području estetske plastične kirurgije kako bi svim pacijentima mogli omogućiti i pružiti najkvalitetniju uslugu. Nekoliko godina kasnije, privatna praksa dr Glumičića prerasta u kiruršku POLIKLINIKU registriranu za maksilofacijalnu kirurgiju, opću, plastičnu i rekonstruktivnu i estetsku kirurgiju te anesteziju i reanimatologiju sa pripadajućom DNEVNOM BOLNICOM akreditiranom od strane Ministarstva Zdravstva. Na taj način svim potencijalnim pacijentima omogućen je najviši nivo komfora, sigurnosti i kirurške ekspertize u privatnoj praksi na području estetske plastične kirurgije.

“Tokom svih tih proteklih godina sudjelovali smo na desecima svjetskih i domaćih kongresa i simpozija posvećenih estetskoj kirurgiji, posjetili i učili u najboljim svjetskim centrima i ustanovama od međunarodno priznatih autoriteta estetske kirurgije. Isto tako širom smo otvorili vrata naše ustanove svim dobronamjernim kolegama i medicinarima koji su željeli učiti od nas kao i mi od njih. Svim medijima koji su to željeli također smo bez ikakvih rezervi, i uz obvezatno dopuštenje pacijenata, dopustili da prikažu realne mogućnosti, baš kao i potencijalne rizike ove prekrasne struke čiji je cilj – ne samo učiniti čovjeka mlađim i ljepšim – već mu vratiti samopouzdanje i vjeru u sebe.
Kroz sav taj period, operiravši tisuće zadovoljnih pacijenata te stvorivši time i ogromna iskustva, krajem 2006 godine bili smo, kao tada jedina ustanova iz Hrvatske, aktivni sudionici na ”Simpozijumu Eksperata” održanom u Parizu, namijenjenom edukaciji svjetski priznatih kirurga i ustanova te posvećenom najkvalitetnijim i najmodernijim trendovima u estetskoj kirurgiji i tzv. ”State of the Art” kirurškim tehnikama i materijalima. Vjerujemo da smo zahvaljujući našem predanom radu i brojnim pacijentima iz Hrvatske i inozemstva u potpunosti zaslužili da budemo uvršteni u taj ekspertni krug estetsko-kirurških klinika u svijetu. 2009 godine kompletirali smo i finalni ”Master course” Allergan-ove akademije u Stockholmu namijenjen kirurgiji dojke, kao i mulitple specijalističke tečajeve tokom proteklih godina diljem SAD –a namijenjenih svim ostalim estetskim zahvatima, posebice rinoplastikama i Face liftinzima.”

Slijedeći svjetske trendove, 2007 godine timu dr. Glumičića pridružuje se i jedan od vodećih hrvatskih specijalista plastične i rekonstruktivne kirurgije – docent dr. sci. Ivo Džepina. Nakon više od 20 godina rada na Klinici za plastičnu kirurgiju na KB ”REBRO” i velikog iskustva stečenog tokom tih godina, docent dr. Džepina odlučio je posvetiti se isključivo privatnoj praksi i estetskoj kirurgiji, dajući novu dimenziju već uigranom kolektivu.
Ovom se suradnjom svim pacijentima omogućuje, po potrebi, mogućnost timskog pristupa i timskog rada čime se kvaliteta ponude POLIKLINIKE ”Glumičić Medical Group” svrstava uz sam bok sa najkvalitetnijim ustanovama za estetsku kirurgiju u svijetu.
Moto POLIKLINIKE ” Ljepota je prirodna potreba svakog ljudskog bića” najbolje govori o ljudskoj potrebi i pravu kako na tjelesno, tako i duševno zdravlje gdje je osjećaj zadovoljstva samim sobom i svojim izgledom integralni dio tog procesa.

2014 godine, upravo zbog prepoznate kvalitete i usluge na najvišem nivou POLIKLINIKA ” Glumičić Medical Group” dobiva i međunarodni ISO CERTIFIKAT 9001: 2008, Švicarski certifikat koji potvđuje najviši standard usluge i ustanove.

‘Svim našim dosadašnjim pacijentima želimo se zahvaliti na ukazanom poverenju, a upravo je to povjerenje naš najveći ponos i naša najveća preporuka za sve buduće pacijente koji se odluče posjetiti nas.’  – dr. med. Siniša Glumičić

Dobro nam došli!