Operacijska dvorana

Operacijska dvorana na POLIKLINICI “Glumičić Medical Group” opremljena je “State of the ART” tehnikom, kao i najmodernijim anesteziološkim aparatom OHMEDA, kompletnim monitoringom svih vitalnih funkcija pacijenta, PROPOFOL pumpom, višeslojnom ventilacijom te brojnim drugim tehnološkim pogodnostima koje omogućuju maksimalnu sigurnost i komfor našim pacijentima.