Čekaonica

Čekaonica poliklinike izrazito je ugodna i relaksirajuća te omogućuje našim pacijentima mirno iščekivanje željenog zahvata ili pak svog termina za pregled i konzultaciju.