...ljepota je
prirodna potreba
svakog ljudskog
bića...